A CsermelyBlog oldal 2020 ősze óta a lelkészi szolgálatom igehirdetéseit, bibliaköreit, lelkigyakorlatait és más szolgálatait tartalmazza. Az igehirdetések igehelyeinek a bibliai sorrendbe rendezett tartalomjegyzékét (textuáriumát) innen tudja letölteni. Köszönöm, ha beleolvas a feltöltött szövegekbe, vagy meghallgatja a be-linkelt igehirdetéseket (illetve megnézi a video-áhítatokat) a https://www.youtube.com/@csermelylelkesz oldalon. Hadd bátorítsam arra, hogy véleményét, kérdéseit küldje el a csermelyblog@gmail.com email címre.Hol vagyunk? Hová megyünk?

Istentisztelet (böjti idő ötödik, Judica vasárnapja, 2024. március 17)

Hol vagyunk? Ki az, aki tisztázást és védelmet ad a mi életünkben? Mit jelent a számunkra személyesen az, amikor Jézus azt mondja: „Én vagyok”? Hová megyünk? Miért erőt adóan fontos az a mi életünk számára, hogy a Nagypéntek és a húsvét elválaszthatatlan egységben van egymással? Ezekre a kérdésekre keresett választ a böjti idő ötödik, Judica vasárnapjának igehirdetése a (Jn 8,48-59) ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. Virágvasárnap, március 24-én, este 6-tól Gombkötő Beáta lelkésztársam virágvasárnapi performanszot tart. A legközelebbi (gyönyörű liturgiás) istentisztelet március 28-án, Nagycsütörtökön lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Miért vagyok én szerethető?

Istentisztelet (böjti idő negyedik, Laetare vasárnapja, 2024. március 10)

Miért vagyok én szerethető? Milyen kép él bennünk saját magunkról? Mennyire tudod szeretni saját magadat? Mennyire tudsz megbocsátani saját magadnak? Hogyan függ mindez össze az ötezer ember megvendégelésével? Miért volt három szegény embernek való kicsi árpalepény és két törpe sós szardínia – óriási lakoma? Nekünk csak ki kell tátani a szánkat és belepottyan az örök élet? Ezekre a kérdésekre keresett választ a böjti idő negyedik, Laetare vasárnapjának igehirdetése a (Jn 6,1-15) ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A legközelebbi istentisztelet március 17-én (a böjti idő ötödik, Judica vasárnapján) lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Hol van Isten ma?

Istentisztelet (böjti idő harmadik, Oculi vasárnapja, 2024. március 3)

Hol van Isten ma? Ha jó az Isten, miért van a földön rossz? Hogyan különböztessük meg a rosszat és a jót? Miért olyan különösen nagy csoda az, hogy Jézus kiűz egy néma ördögöt? Ki az erős ember? És ki az, aki még nála is erősebb? Ezekre a kérdésekre keres választ a böjti idő harmadik, Oculi vasárnapjának igehirdetése a (Lk 11,14-23) ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A legközelebbi istentisztelet március 10-én (a böjti idő negyedik, Laetare vasárnapján) lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

Ki üdvözül?

Istentisztelet (böjti idő második, Reminiscere vasárnapja, 2024. február 25)

Ki üdvözül? Kiről mondhatjuk azt, hogy hisz? Mikor mondhatjuk valakiről azt, hogy hisz? Vajon üdvözülhet-e Jóbné, aki megátkozta Istent? Vajon hisz-e az a megkeresztelt kínai parasztember, akinek fogalma sincs arról, hogy volt Nagypéntek és húsvét? Miért nem válaszol Jézus a kánaáni asszonynak? Hogyan lesz a kánaáni asszony Jézus egyik csodatételének a főszereplője – Jézus helyett? Van-e lehetőségünk megítélni azt, hogy ki üdvözül, és mi a hit? Üdvözülünk-e akkor, ha Jézus háromszor is elutasít minket? Ezekre a kérdésekre keres választ a böjti idő második, Reminiscere vasárnapján tartott istentisztelet igehirdetése a (Mt 15,21-28) ige alapján. Az igehirdetést itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet elolvasásra letölteni. A legközelebbi istentisztelet március 3-án (a böjti idő harmadik, Oculi vasárnapján) lesz este 6-tól. Szeretettel várunk minden felsőoktatásban tanulót, vagy oktatót vagy oda készülő középiskolást a MEÖT székházban!

A bűnbánati zsoltárok

Egyetemi bibliakör, 2024. február 22. (38., 51. Miserere és 130. De profundis zsoltár)

Mi a bűn? Hogyan szabadulhatunk meg tőle? Milyen a megtisztulás öröme? Ki mindenkitől „hallhatjuk” a 38. zsoltárt? Milyen szép egybecsengés van a 38. zsoltár, a Példabeszédek könyve és János első levele között? Milyen szerkesztési bravúrral válik az 51. zsoltár kivételesen szép költeménnyé? Milyen kifinomult eszközzel mutatja be az 51. zsoltár szerzője, hogy milyen mélyre süllyedt? A reménységnek milyen példáját adja a 130. zsoltár? Ezekről a kérdésekről is szó volt a zsoltáros félév második bibliakörén, február 23-án, csütörtökön este 18 órától, ahol a bűnbánati zsoltárokkal (ezen belül a 38., az 51. Miserere és a 130. De profundis zsoltárral) foglalkoztunk. A beszélgetés összefoglalója innen tölthető le. A következő online bibliakör március 21-én lesz, amelyen a messiás zsoltárokat fogjuk átgondolni. Két hét múlva, március 7-én online böjti imakör: szépséges böjti imádságokkal, a beérkező imakérésekkel és a jelenlévők imáival. A 18 órától való bejelentkezéshez a linket a egyetemi.bibliakor@gmail.com email címen lehet elkérni. Imakéréseket is itt várunk.

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára