Jézus tanítványsága

Csendesnapok (2023. augusztus 25-27, Magyarszék, karmelita kolostor)

2023. augusztus 25-27-én csendesnapokat tartottunk Jézus tanítványságáról a magyarszéki karmelita kolostorban, annak minden szobáját megtöltve. A csendesnapokon lehetőség volt három imapárba rendeződve három témát (ki vagyok, hova és hogyan megyek, hová érkezem: a Krisztushoz) átimádkozni, a magyarszéki karmelita nővérek zsoltárimádságaiba bekapcsolódni, előadásokat, igehirdetéseket hallgatni, a természetben valamint csendben imádkozni, gondolkodni és úrvacsorát venni. Áhítat hangzott el "Aki mindvégig kitart, az üdvözül" címmel a Máté szerinti evangélium 10,22 igéje (https://szentiras.hu/RUF/Mt10,22) alapján. Az áhítat hangfelvételét itt lehet meghallgatni, a szövegét innen lehet letölteni. A záró istentisztelet az Efezusiakhoz írott levél első fejezetének 3.-tól 6. versei (https://szentiras.hu/RUF/Ef1,3-6) alapján "Hogyan vagyunk kiválasztva? A Krisztusban" címmel megtartott igehirdetését itt lehet meghallgatni, és a szövegét innen lehet letölteni.